Hôm nay: Thứ sáu, ngày 09 tháng 10 năm 2015 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Viễn thông Yên Bái thông báo điều chỉnh chính sách gia hạn khuyến mại (KM) Thoả sức Alo năm 2013.

Thay đổi tên gọi: gói KM1 là ALO1; gói KM2 là ALO2; cú pháp SMS đăng ký gia hạn không thay đổi.

Đối tượng áp dụng: Các thuê bao Thoả sức Alo hết hạn khuyến mại thực hiện gia hạn khuyến mại.

Thời gian áp dụng: từ tháng 2/2013.

Giá gói khuyến mại Áp dụng:

+ Gói ALO1: 45.000đ/tháng/thuê bao

+ Gói ALO2: 145.000đ/tháng/thuê bao

Điều chỉnh nội dụng khuyến mại

- Gói ALO1: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi: gọi nội mạng VNP (không bao gồm Video Call), cố định VNPT/Gphone toàn quốc. Tổng thời lượng miễn phí tháng là 1.500 phút/tháng/thuê bao.

- Gói ALO2: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi: nội mạng VNP (không bao gồm Video Call), cố định VNPT/Gphone toàn quốc, gọi Mobifone. Tổng thời lượng miễn phí tháng là 1.500 phút/tháng/thuê bao.

- Nội dung khuyến mại các gói ALO1, ALO2 được điều chỉnh sẽ áp dụng cho tất cả các thuê bao Thoả sức Alo từ 01/02/2012.

Nội dung gia hạn:

- Gói ALO1 được gia hạn tự động vào tháng kế tiếp tháng hết hạn khuyến mại

- Thuê bao gia hạn gói ALO1 (45.000đ) được khuyến mại thêm sử dụng miễn phí 500MB/tháng trong suốt thời gian được gia hạn. Cụ thể như sau:

+ [500MB/tháng] được khuyến mại thêm sẽ không bị trừ vào dung lượng Data miễn phí của các gói cước khác (nếu có).

+ Không cộng thêm [500MB/tháng] miễn phí cho các thuê bao đang trong thời gian sử dụng gói cước có giới hạn băng thông truy cập. (Nếu thuê bao huỷ gói cước có giới hạn băng thông truy cập thì được hưởng KM 500MB cộng thêm từ tháng kế tiếp tháng huỷ trong thời gian hưởng khuyến mại còn lại của gói ALO1)

Gia Hạn gói ALO2

- Gói ALO2 được gia hạn tự động vào tháng kế tiếp tháng hết hạn khuyến mại với cách thức tương tự gói ALO1.

- Thuê bao gia hạn gói ALO2 (145.000đ) được khuyến mại thêm sử dụng miễn phí 500MB/tháng trong suốt thời gian được gia hạn. Cụ thể như sau:

+ [500MB/tháng] được khuyến mại them sẽ không bị trừ vào dung lượng Data miễn phí của gói cước khác(nếu có).

+ Không cộng thêm [500MB/tháng] miễn phí cho các thuê bao đang trong thời gian sử dụng gói cước có giới hạn băng thông truy cập. (Nếu thuê bao huỷ gói cước có giới hạn băng thông truy cập thì được hưởng KM 500MB cộng them từ tháng kế tiếp tháng huỷ trong thời gian hưởng khuyến mại còn lại của gói ALO2).

Nội dung gia hạn cụ thể đối với gói ALO2:

Hết hạn ALO2 từ tháng 01/2013 trở về trước:

+ Gia hạn trước 21/02/2013: hưởng khuyến mại theo giá cũ ALO2 (129.000đ) từ tháng 02/2013 trở đi trong tháng 12.

+ Gia hạn từ 21/02/2013: hưởng khuyến mại theo giá mới ALO2 (145.000đ) từ tháng 03/2013 trở đi trong 12 tháng.

Hết hạn ALO2 vào tháng 02/2013:

+ Gia hạn tự động gói ALO2 [145.000đ/tháng & tối đa 1.500 phút/tháng + 500MB]

+ Thời gian hưởng khuyến mại: từ tháng 03/2013 trở đi trong 12 tháng.

+ Nhắc gia hạn tự động: định kỳ vào các ngày 9,14,19/02/2013. Nếu khách hàng từ chối gia hạn soạn tin HUY ALO gửi 888.

Hết gia hạn vào tháng T/2013:

+ Gia hạn tự động gói ALO2 [145.000đ/tháng & tối đa 1.500 phút/tháng + 500MB]

+ Thời gian hưởng khuyến mại: từ tháng T + 1/2013 trở đi trong 12 tháng.

+Nhắc gia hạn tự động: định kỳ vào các ngày 9,14,19/T/2013. Nếu khách hàng từ chối gia hạn soạn HUY ALO gửi 888.

Nâng cấp khuyến mại: 

-  Áp dụng giá gói ALO2 (145.000đ/tháng) cho việc nâng cấp có hiệu lực từ tháng 03/2012 trở đi. Cụ thể như sau: 

+ Thực hiện nâng cấp lên gói ALO2 trong tháng 01/2013: có hiệu lực sử dụng gói ALO2 từ tháng 02/2013 thì vẫn áp dụng giá cũ 129.000đ/tháng(lưu ý vẫn áp dụng SMS phản hồi cũ tương ứng gói nâng cấp ALO2 – 129000đ/tháng)

+ Thực hiện nâng cấp lên gói ALO2 trong tháng 02/2013: có hiệu lực sử dụng gói ALO2 từ tháng 03/2013 thì áp dụng giá mới 145.000đ/tháng(lưu ý phải áp dụng sms phản hồi mới tương ứng gói nâng cấp ALO2 – 145.000đ/tháng)

+ Các tháng thực hiện nâng cấp lên gói ALO2 trong năm 2013 (từ tháng 3/2013 trở đi) tương tự như trên và áp dụng giá mới là 145.000đ/tháng.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ số máy: 9191, 18001091, 1080, 800126
hoặc các Điểm giao dịch của VNPT Yên Bái trên toàn tỉnh.