Hôm nay: Thứ sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2017 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Chương trình “Nụ cười VNPT” Viễn thông Yên Bái sau một tháng triển khai đã được 100% các đơn vị hưởng ứng tích cực. Căn cứ vào báo cáo từ các đơn vị gửi về, Viễn thông Yên bái đã tổng hợp, ghi nhận và tuyên dương 7 đ/c trên trang tin nội bộ.

Đây là những gương mặt xuất sắc nhất trong tháng 9 – 2012 đại diện cho mỗi đơn vị.

Hội đồng thi đua khen thưởng cũng chọn 01 đ/c  có thành tích nổi trội để đề nghị tuyên dương trên trang tin nội bộ của Tập đoàn BCVT Việt Nam, đó là đ/c Trần Đăng Đoàn Trưởng nhóm KD sim thẻ và phát triển dịch vụ của TTVT Thành Phố.

 Sau đây là hình ảnh và thành tích của 8 đ/c, tạm xếp theo thứ tự gửi báo cáo trước sau của các đơn vị: (Bấm vào tên từng Đ/C để xem thông tin chi tiết)

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIỚI TÍNH
1 Nguyễn Hương Giang Trung tâm viễn thông Yên Bình Nữ
2 Hoàng Hữu Hùng Trung tâm viễn thông Trấn Yên
Nam
3 Đào Ngọc Minh Trung tâm viễn thông Miên Tây
Nam
4 Trần Đăng Đoàn Trung tâm viễn thông Thành Phố
Nam
5 Đoàn Minh Hải Trung tâm viễn thông Lục Yên
Nam
6 Phạm Quang Trung Trung tâm viễn thông Văn Yên
Nam
7 Hoàng Hữu Vĩ Trung tâm viễn thông Văn Chấn
Nam
8 Đoàn Mạnh Hiếu Trung tâm Tin học Nam