Hôm nay: Thứ hai, ngày 05 tháng 12 năm 2022 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Thông báo: VNPT Yên Bái- Tuyển dụng

VNPT Yên Bái- Tuyển dụng các vị trí công việc sau:

-Lao động kỹ thuật viễn thông: Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật địa bàn. Số lượng tuyển dụng: 01 lao động; Nơi làm việc: tại Trung tâm viễn thông trực thuộc Viễn thông Yên Bái.

- Lao động Công nghệ thông tin:

+/ Vị trí tuyển dụng: Nhân viên giải pháp CNTT. Số lượng tuyển dụng: 01 lao động; Nơi làm việc: tại Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Viễn thông Yên Bái.

+/ Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hệ thống CNTT. Số lượng tuyển dụng: 01 lao động; Nơi làm việc: tại Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Viễn thông Yên Bái.

Địa điểm nhận hồ sơ:

- Hồ sơ điện tử: Đăng ký trên Cổng thông tin tuyển dụng VNPT tại địa chỉ: https://tuyendung.vnpt.vn/

- Nộp hồ sơ qua đường Bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Nhân sự -Tổng hợp, Viễn thông Yên Bái, Số 15, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Toàn, Điện thoại: 0912.000.858, Email: toannt.ybi@vnpt.vn