Hôm nay: Chủ nhật, ngày 03 tháng 12 năm 2023 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ

Thông báo Tuyển dụng-

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT- YÊN BÁI THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ ĐỢT 2/2023

KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ ĐỢT 2/2023

THÔNG BÁO: V/v: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

VNPT Yên Bái Thông báo: V/v: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

THÔNG BÁO: V/v: Thu cước phí tại địa chỉ khách hàng

VNPT Yên Bái thông báo thu cước phí tại địa chỉ khách hàng

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng

Biểu mẫu: Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng (Quét mã QR tại đây để xem chi tiết)