Gói VD89:

Giá gói: 89.000 đồng đã bao gồm VAT; Cước TB tháng 0 đồng;

+ Ưu đãi: 1.500 phút gọi di động VinaPhone; 50 phút gọi ngoại mạng; 2GB data/ngày

Gói VD129:

+ Giá gói: 129.000 đồng (đã bao gồm VAT, cước thuê bao 0 đồng)

+ Ưu đãi: 500 phút gọi di động VinaPhone; 100 SMS trong nước; 100 phút ngoại mạng; 3GB data/ngày;

Gói VD149:

+ Giá gói: 149.000 đồng (đã bao gồm VAT, cước thuê bao 0 đồng)

+ Ưu đãi: 500 phút gọi di động VinaPhone; 200 SMS trong nước; 200 phút ngoại mạng; 4GB data/ngày

Nội dung gói cước:

Gói cước

Giá cước

(đồng/tháng)

 

Ưu đãi trong gói cước

Gọi ngoại mạng (phút/tháng)

Gọi ngoại mạng (phút/tháng)

SMS Nội mạng (tin/tháng)

DATA 3G/4G (ngày)

VD89

89.000

1.500

50

x

2GB

VD129

129.000

500

100

100

3GB

VD149

149.000

500

200

200

4GB

Thời gian cam kết: 18,24,36 tháng.

- Gia hạn tự động.

- Giá gói: đã bao gồm VAT, Cước thuê bao tháng 0 đồng.

Không miễn cước cam kết chọn số.

Quy định khác:

- Ưu đãi gọi di động VNP: chỉ bao gồm di động VinaPhone; Phần gọi Cố định VNPT, Gphone trừ theo cước nội mạng hiện hành

+ Gói VD89: Cuộc gọi hướng di động VinaPhone áp dụng miễn phí phần cuộc gọi <=20 phút; phần cuộc gọi trên 20 phút tính theo quy định hiện hành. Tông thời lượng theo ưu đãi gói.

+ Gói VD129/149: Không giới hạn số phút trên cuộc gọi; tổng thời lượng không vượt quá tổng ưu đãi của gói.

- Hướng cuộc gọi ngoại mạng: bao gồm hướng gọi cố định, di động ngoài VNPT; Không giới hạn số phút trên cuộc, tổng thời lượng theo ưu đãi của gói. 

- Data trong gói: cơ chế BIG; hết dung lượng data trong gói KH được mua các gói X hiện hành.

- Đăng ký trước ngày 16: thu 100% giá gói; từ ngày 16 thu 50% giá gói;

- Tra cứu ưu đãi gói: ALOTS gửi 900.