TÊN

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

LOẠI CỬA HÀNG

GIỜ LÀM VIỆC

Điểm Giao Dịch Km5 Thành Phố Yên Bái

15 Đinh Tiên Hoàng, P.Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

0915595155

Điểm giao dịch

Từ 07h00 đến 17h30 tất cả các ngày thứ 7, Chủ nhật trong tuần; Ngày Tết từ 8h00-10h30 và 14h00-16h00

Điểm Giao Dịch Nam Cường Thành Phố Yên Bái

Phường Yên Ninh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái

0915595155

Điểm giao dịch

Từ 7h30 đến 17h00 tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ)

Điểm Giao Dịch thị xã Nghĩa Lộ

 Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

0948013666

Điểm giao dịch

Từ 7h30 đến 17h00 tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ)

Điểm Giao Dịch Thị Trấn Yên Thế

Tổ 3 TT Yên Thế , Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

0886975666

Điểm giao dịch

Từ 7h30 đến 17h00 tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ)

Điểm giao dịch Mậu A

Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên,tỉnh Yên Bái

0822115222

Điểm giao dịch

7h30'-11h45'; 13h15'- 17h00' trừ ngày CN; Ngày Tết từ 8h00-10h30 và 14h00-16h00

Điểm giao dịch TTCP

Tổ dân phố 3, Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

02163827888

Điểm giao dịch

7h30'-11h45'; 13h15'- 17h00' trừ ngày CN; Ngày Tết từ 8h00-10h30 và 14h00-16h00

Điểm giao dịch thị trấn Yên Bình

Tổ 6, TT Yên Bình, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

0914261578

Điểm giao dịch

7h30'-11h45'; 13h15'- 17h00' trừ ngày CN; Ngày Tết từ 8h00-10h30 và 14h00-16h00

Điểm giao dịch thị trấn Thác Bà

Tổ dân phố 02, Thị trân Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

0822800003

Điểm giao dịch

7h30'-11h45'; 13h15'- 17h00' trừ ngày CN; Ngày Tết từ 8h00-10h30 và 14h00-16h00

Điểm giao dịch Sơn Thịnh

Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

0946111687

Điểm giao dịch

7h30'-11h45'; 13h15'- 17h00' trừ ngày CN; Ngày Tết từ 8h00-10h30 và 14h00-16h00

Điểm giao dịch thị trấn Mù Cang Chải

Tổ 03, TT Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

0919548688

Điểm giao dịch

7h30'-11h45'; 13h15'- 17h00' trừ ngày CN; Ngày Tết từ 8h00-10h30 và 14h00-16h00

Điểm giao dịch thị trấn Trạm Tấu

Tổ dân phô số 1, TT Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

0941730222

Điểm giao dịch

7h30'-11h45'; 13h15'- 17h00' trừ ngày CN; Ngày Tết từ 8h00-10h30 và 14h00-16h00