BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ 1080/1088x, Voicelink.

I. BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ 1080/1088x:

Chỉ tiêu Hướng gọi đi Cước 1080 Cước 1088x Phương thức tính cước
(đ/phút) (đ/phút)
Trong tỉnh Tại nhà thuê bao (cố định, Gphone) 454 1.364 01 phút + 01 phút
Từ thuê bao của doanh nghiệp viễn thông khác 909 1.818 01 phút + 01 phút
Điểm công cộng có người phục vụ 454 1.364 01 phút + 01 phút
Trạm CardPhone 364 1.364 Theo quy định hiện hành của dịch vụ điện thoại thẻ PayPhone.
Ngoại tỉnh Từ các thuê bao điện thoại liên tỉnh, thuê bao điện thoại di động của VNPT 1.818 2.727 01 phút + 01 phút
Từ thuê các doanh nghiệp viễn thông khác 2.727 2.727 01 phút + 01 phút

II. BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ HỘP THƯ TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG 801xxx :

  Hướng gọi đi Cước đăng ký Cước đăng ký (đ/phút)
(đ/phút)
  Tại nhà thuê bao (cố định, Gphone) 454 01 phút + 01 phút
Trong tỉnh Tại điểm công cộng có người phục vụ 454 01 phút + 01 phút
    364 Theo QĐ hiện hành của dịch vụ điện thoại thẻ PayPhone
  Tại trạm Cardphone  
Từ các thuê bao điện thoại liên tỉnh, thuê bao điện thoại di động của VNPT 1.818 01 phút + 01 phút
Từ các thuê bao của doanh nghiệp viễn thông khác 2.727 01 phút + 01 phút

III. DV ĐIỆN THOẠI ẢO, HỘP THƯ THOẠI, HỘP THƯ DOANH NGHIỆP TỰ GIỚI THIỆU:

1. Dịch vụ điện thoại ảo:

+ Cước đăng ký: 9.091 đồng/lần đăng ký

+ Cước sử dụng: 9.091 đồng/tháng

Cước gọi vào điện thoại ảo thực hiện giống như cước gọi vào điện thoại cố định thông thường trên mạng PSTN.

2. Hộp thư thoại:

+ Cước đăng ký: 9.091 đồng/lần đăng ký

+ Cước sử dụng: 9.091 đồng/tháng

Cước gọi vào hộp thư thoại (để nhắn tin hoặc nghe tin nhắn) thực hiện giống như cước gọi vào số điện thoại cố định thông thường trên mạng PSTN.

3. Hộp thư doanh nghiệp tự giới thiệu:

3.1. Hộp thư cơ bản:

+ Cước đăng ký: 27.273 đồng/lần đăng ký

+ Cước sử dụng: 27.273 đồng/tháng

3.2. Hộp thư nhánh:

+ Cước đăng ký: 9.091 đồng/lần đăng ký

+ Cước sử dụng: 9.091 đồng/tháng

+ Tổng cước sử dụng = ( Cước sử dụng hộp thư cơ bản + Cước sử dụng thư nhánh x Số hộp thư nhánh)

3.3. Cước cập nhật nội dung:

+ Hộp thư cơ bản: 45.454 đồng/lần/hộp thư

+ Hộp thư nhánh: 18.128 đồng/lần/hộp thư

* Trong đó:

+ Cước sử dụng thu theo tháng. Trường hợp khách hàng sử dụng không tròn tháng được tính bằng: Cước không tròn tháng = Cước sử dụng hàng tháng x số ngày sử dụng trong tháng chia cho 30

Khách hàng đăng ký tạm ngưng sử dụng dịch vụ, trong thời gian tạm ngưng không thu cước sử dụng hàng tháng, thời gian tạm dừng tối đa là 06 tháng

3.4. Cước gọi vào hộp thư doanh nghiệp tự giới thiệu thực hiện giống như cước gọi vào số điện thoại cố định thông thường mạng PSTN.

4. Quy định chung:

- Mức cước nêu tại mục I, II không phân biệt các giờ trong ngày, các ngày trong tuần.

- Các mức cước nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT.