Giới thiệu:

Gói cước dành cho các thuê bao trả sau VinaPhone cùng thuộc một doanh nghiệp/tổ chức thỏa mãn những điều kiện sau:

- Cùng thuộc một doanh nghiệp/tổ chức với nhau (đứng tên doanh nghiệp/tổ chức trên hợp đồng thuê bao trả sau VinaPhone), tạo thành một nhóm có ít nhất 5 thành viên.

- Các thuê bao trả sau này đăng ký sử dụng dịch vụ di động trả sau tại cùng một Viễn thông tỉnh, thành phố.

- Cước gọi giữa các thuê bao thành viên trong nhóm doanh nghiệp giảm tới 50% so với mức cước trả sau thông thường.

Đăng ký sử dụng gói cước đồng nghiệp:

- Khách hàng có nhu cầu cũng có thể đến các điểm giao dịch của VinaPhone đăng ký sử dụng gói cước đồng nghiệp. Người đi làm thủ tục mang theo CMTND, giấy giới thiệu của doanh nghiệp/tổ chức có dấu, chữ ký của người có thẩm quyền.

- Trường hợp khách hàng muốn đăng ký thêm thành viên vào nhóm, khách hàng đến các điểm giao dịch của VinaPhone để đăng ký hòa mạng thêm thuê bao trả sau VinaPhone và đăng ký bổ sung thành viên vào nhóm. Thành viên mới tham gia vào nhóm phải có xác nhận của đơn vị công tác và sẽ được hưởng ưu đãi từ tháng tiếp theo.

Cước phí

Cước gọi giữa các thuê bao thành viên trong nhóm doanh nghiệp giảm tới 50% so với mức cước trả sau thông thường. Cụ thể như sau:

TT

Hướng gọi trong nước

Mức cước (đã bao gồm VAT)

Giá cước (đồng/phút)

1

Gọi ngoại mạng

98 đ/6 giây đầu + 16,33 đ/giây tiếp theo

980 đồng/phút

2

Gọi nội mạng

88 đ/6 giây đầu + 14,66 đ/giây tiếp theo

880 đồng/phút

3

Gọi trong nhóm

44 đ/6 giây đầu + 7,33 đ/giây tiếp theo

440 đồng/phút