Hôm nay: Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
VNPT Yên bái thông báo

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

VNPT YÊN BÁI 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc: Tuân thủ quy định ATTT mật khẩu người dùng các SPDV CNTT của VNPT

 

Kính gửi: Quý khách hàng!

Lời đầu tiên, VNPT Yên Bái xin gửi lời cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Căn cứ Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Căn cứ Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Để tăng cường đảm bảo an toàn cho các hệ thống và an toàn cho tài khoản khách hàng, tránh các rủi ro ảnh hưởng tới uy tín dịch vụ nói riêng cũng như Tập đoàn VNPT nói chung, VNPT-Yên Bái khuyến nghị Quý khách hàng rà soát mật khẩu sử dụng các sản phẩm dịch vụ CNTT của VNPT thực hiện việc đặt mật khẩu đủ mạnh. Mật khẩu đăng nhập phải được đặt theo quy chuẩn sau:

+       Có độ dài lớn hơn 8 ký tự bao gồm ký tự hoa, thường, số và ký tự đặc biệt.

+       Mật khẩu phải được thay đổi định kỳ: 3 tháng 1 lần với thiết bị mạng, máy chủ, 6 tháng 1 lần đối với ứng dụng và 12 tháng một lần với cơ sở dữ liệu.

+       Mật khẩu phải được thay đổi khi có sự thay đổi về nhân sự quản trị hoặc khi có sự kiện/ sự cố An toàn thông tin xảy ra.

+       Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu đã đặt trước đó ít nhất 02 lần.

+       Mật khẩu không sử dụng từ ngữ trong từ điển ví dụ như “abc123”

+       Mật khẩu không chứa các thông tin cá nhân để tránh bị khai thác.

 

Trân trọng cảm ơn !